โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561

ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม    อำเภอโขงเจียม   จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่  12 -13 ธันวาคม 2562

 

 

โดยมี ดร.วีระศักดิ์  เอกศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด

และมีคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมกิจกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางธรณีวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพและดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมโครงการค่ายดาราศาสตร์