โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2561