โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา

เนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

 

โดยมี นาย ดร.วีระศักดิ์  เอกศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี

และมีคณะครู – บุคลากรพร้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม