โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

                 เรื่องประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

           ข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

ม.1/1

ประกาศ 1. 2.

ม.1/2

ประกาศ 1. 2.

ม.1/3

ประกาศ 1. 2.

ม.1/4

ประกาศ 1. 2.

ม.1/5

ประกาศ 1. 2.

ม.2/1

ประกาศ 1. 2.

ม.2/2

ประกาศ 1. 2.

ม.2/3

ประกาศ 1. 2.

ม.2/4

ประกาศ 1. 2.

ม.2/5

ประกาศ 1. 2.

ม.3/1

ประกาศ 1. 2

ม.3/2

ประกาศ 1. 2.

ม.3/3

ประกาศ 1. 2.

ม.3/4

ประกาศ 1. 2.

ม.3/5

ประกาศ 1. 2.

ม.4/1

ประกาศ 1. 2.

ม.4/2

ประกาศ 1. 2.

ม.4/3

ประกาศ 1. 2.

ม.4/4

ประกาศ 1. 2.

ม.5/1

ประกาศ 1. 2.

ม.5/2

ประกาศ 1. 2.

ม.5/3

ประกาศ 1. 2.

ม.5/4

ประกาศ 1. 2.

ม.6/1

ประกาศ 1. 2.

ม.6/2

ประกาศ 1. 2.

ม.6/3

ประกาศ 1. 2.

ม.6/4

ประกาศ 1. 2.