โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาจัดกิจกรรมมอบตัวและรายงานตัว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ณ หอประชุมบัวหลวง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563