ผู้บริหาร – ครู - บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  

เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพิธีถวายสัตย์ปฎิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้นวิทยา 28 กรกฏาคม 2563