โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาร่วมกับสถานีตำรวจภูภรอำเภอกุดข้าวปุ้น

จัดกิจกรรมโครงการเปิดโรงเรียน เปิดโรงรถ ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563