โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563