ช่องทางการเข้าเรียนออนไลน์ การสอนออกอากาศ DLTV สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 - พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 

 

ม.1 เข้ารับชมผ่านช่องทางนี้ คลิ๊ก!!

ม.2 เข้ารับชมผ่านช่องทางนี้ คลิ๊ก!!

ม.3 เข้ารับชมผ่านช่องทางนี้  คลิ๊ก!!

ม.4 เข้ารับชมผ่านช่องทางนี้  คลิ๊ก!!

ม.5 เข้ารับชมผ่านช่องทางนี้  คลิ๊ก!!

ม.6 เข้ารับชมผ่านช่องทางนี้  คลิ๊ก!!