Header image
 
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  
line decor
   ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
line decor
 
 
 
 

 
 

"เห็ดเผาะ" นักเรียนรู้จักดีแค่ใหน

เห็ดเผาะมีลักษณะเป็นลูกกลม ๆ ขนาด 1.5-3.5 ซม. ไม่มีลำต้นไม่มีรากขึ้นตามดินร่วนที่ถูกไฟไหม้ อ่านต่อ

 

 
 

 

นายสรศักดิ์ สารีอาจ

หัวหน้ากลุ่มสาระ